THUISZORG-EQUIPE

 

Omhoog
Thuiszorgequipe
Dagcentrum
Rouwzorg
Werkingsgebied
Vormingen
Overleg
Nuttige links
Contact

Ter ondersteuning van palliatieve thuiszorgsituaties heeft NPZN een thuisbegeleidingsequipe, ĎCODA-thuiszorgí die 24/24 uur bereikbaar is voor hulpverleners, famillieleden en patiŽnten.

Samen met de huisarts en de andere hulpverleners zoeken de medewerkers van deze begeleidingsequipe naar oplossingen en mogelijkheden om de thuiszorg te optimaliseren en de zorg af te stemmen op wensen en behoeften van de palliatieve patiŽnt en zijn/haar omgeving. Deze equipe treedt niet in de plaats van de huisarts of thuisverpleegkundige, noch in de plaats van eender welke hulpverlener.  Zij is er ter aanvulling en ondersteuning van deze hulpverleners en kan pas mits de uitdrukkelijke toestemming van de huisarts ingezet worden.

 

CODA- thuiszorg activiteit:

Huisartsen kunnen beroep doen op deze equipe voor o.a. het ontlenen van spuitdrijvers,  advies over het thuis uitvoeren van o.a. een ascitespunctie, alsook het ontlenen van het nodige materiaal voor de uitvoering ervan, het inwinnen van advies over startdosissen en combineerbaarheid van bepaalde farmacologische producten voor pijn- en symptoomcontrole, enzÖ Zij kunnen bij de equipearts en informatie inwinnen rond ethische problemen bij medisch begeleid sterven (zoals o.a. euthanasie, gecontroleerde sedatie, e.a.) 

Thuisverpleegkundigen kunnen advies inwinnen over verpleegtechnische  toepassing van de spuitdrijver, Port-A-Cathģ, specifieke problemen bij vocht- en voedseltoediening, wondzorg bij palliatieve patiŽnten, enzÖ  

PatiŽnt en omgeving kunnen op de thuisbegeleidingsequipe beroep doen (mits akkoord van de huisarts) voor emotionele ondersteuning, oplossen van praktische problemen die zich in hun thuiszorgsituatie stellen, zingevingvragen, e.a. Samen met andere instanties bekijkt deze equipe welke thuiszorgvergoedingen er kunnen aangevraagd worden, o.a. de aanvraag voor palliatieve thuiszorgvergoeding en welke bijkomende hulpverlening er mogelijk is om de palliatieve patiŽnt zo lang mogelijk autonoom te houden.

 

CODA - thuiszorgequipe praktisch:

 

Bredabaan 743

2990 Wuustwezel

Tel.: 03-6332011

        (24 uurs - permanentie van verpleegkundige en arts)

info@npzn.be

 

CoŲrdinator: Frank Willeme

Verantwoordelijke arts: Dr. Gert Huysmans